01-12-2021
welkom : kijk en lees : techniek : katalysator - lambdasondo

Katalysator - lambdasondo

Nieuwe emissienormen voor motorfietsen

Gepubliceerd op 31-05-2004

Motorfietsen hebben niet echt een groen imago. En dat is vreemd, want de constructeurs leveren de laatste jaren opmerkelijke inspanningen om motorfietsen en scooters zuiniger, stiller en schoner te maken. Voor lichte motoren en bromfietsen worden nieuwe technologieën ontwikkeld en ingevoerd zodat tweetaktmachines beantwoorden aan de komende emissienormen. Andere constructeurs verlaten het tweetaktconcept en kiezen voor propere en zuinige viertakters. Bovendien kennen we ook al een aantal jaar elektrische scooters. Zwaardere motorfietsen worden steeds vaker uitgerust met elektronische benzine-inspuiting en geregelde katalysator. De emissienormen worden hierdoor duurzaam gerespecteerd, en het verbruik gedrukt.

NIEUWE EMISSIENORMEN VOOR MOTORFIETSEN

De Raad van Ministers van Leefmilieu heeft in maart een gezamenlijk standpunt bepaald over de wijziging van de emissierichtlijn voor motorfietsen (97/24/EG).

Vanaf 2003 wordt de wetgeving gevoelig verstrengd voor nieuwe types, zowel 2-takt als 4-takt machines. Voor quads en trikes liggen de limietwaarden iets hoger.

De nieuwe limiet betekent een reductie met 60% van de emissies van koolstofmonoxide (CO) en koolwaterstoffen (HC) voor 4T motoren, en met 70% van de HC-emissies en 30% van de CO-emissies voor 2T motoren. Gezien het geringe aandeel van de motorfietsen in de globale uitstoot van stikstofoxiden (NOx), en de technische moeilijkheden om deze bij motorfietsen te reduceren, wordt aan de limietwaarde voor NOx niet geraakt (zie tabel).

De proefcyclus blijft de klassieke 15-moden test die het verkeer in de stad simuleert. De opwarmfase van 40 seconden, die aan het begin van de test voorzien was, wordt evenwel geschrapt.

De Raad heeft ook facultatieve waarden opgelegd, die de basis zullen vormen voor een verdere verstrenging in 2006. Tegen dan zal ook de testcyclus volledig hervormd worden om beter aan te sluiten bij de reële verkeerssituaties. De lidstaten kunnen fiscale stimuli toekennen voor motorfietsen die voor 2003 aan de nieuwe eisen voldoen of voor die types die reeds aan de facultatieve normen zouden beantwoorden. De tekst moet nog naar het Europees Parlement voor een 2de lezing.

Om te kunnen beantwoorden aan deze nieuwe uitdagingen zullen de fabrikanten van motorfietsen nieuwe technologieën op de markt introduceren. Op 4T motoren zullen oxidatiekatalysatoren gemonteerd worden, al dan niet met secundaire luchtinjectie. Voor 2T motoren zal men directe benzine-injectie gaan toepassen. Dit biedt niet alleen grote voordelen voor de vermindering van de CO- en HC-emissies, maar vermindert ook het brandstofverbruik, verbetert de duurzaamheid en beperkt de mogelijkheden tot opvoering van het vermogen.

Katalysator (geregeld)

In de huidige stand van de techniek is dit de meest efficiënte manier om uitlaatgassen te zuiveren. Deze katalysator regelt de lucht-brandstofverhouding permanent en optimaal. Hiervoor zorgt een meetfilter, de lambdasonde, die constant het zuurstofgehalte in de uitlaatgassen meet. Hieraan kan de elektronica van het digitale motormanagement (Motronic) precies herkennen of het mengsel te veel lucht of te veel benzine bevat. Deze kan dan eventueel de verhouding tussen beide aanpassen. De lambdaregeling is bedoeld om de lucht-brandstofverhouding in alle omstandigheden (werking, omgeving, veroudering) constant te houden. Het elektrisch signaal wordt vergeleken met een nominale waarde. Op basis van een regelprogramma wordt bepaald hoeveel brandstof moet worden ingespoten. Enkel de elektronica kan de noodzakelijke snelheid en precisie garanderen. Hierdoor ontstaat geen verhoogd brandstofverbruik en geen voelbaar vermogensverlies. Bovendien blijft de topsnelheid nagenoeg ongewijzigd.

Katalysator (ongeregeld)
De ongeregelde katalysator is in principe op dezelfde wijze geconstrueerd als de geregelde katalysator. Bij een ongeregelde katalysator is echter geen lambdasonde aanwezig, die over de correcte samenstelling van het lucht/brandstofmengsel waakt. Hierdoor kan een ongeregelde katalysator de schadelijke stoffen niet zo goed neutraliseren als een geregelde katalysator. Toch zorgt het voor een actieve bijdrage aan een schoner milieu. Bovendien wordt het rijgenot niet negatief beïnvloed en is het brandstofverbruik niet hoger.
Kan een katalysator vervangen worden door een traditionele uitlaat ?

Het antwoord is neen.

De aanwezigheid van een standaard gemonteerde katalysator behoort tot de kenmerken die in aanmerking werden genomen om uw motor te homologeren.
Elke wijziging van deze kenmerken kan de goede werking van uw motor in het gedrang brengen en vormt een ernstige inbreuk op de wetgeving. Het verwijderen van de katalysator brengt met zich mee dat uw voertuig een uitlaat produceert die sterk belastend is voor het milieu.

Katalysator - lambdasondo-Body-2

Lambdasonde

De lambdasonde is een sensor in het uitlaatcircuit die het zuurstofgehalte in de uitlaatgassen meet. Aan de hand van het signaal van deze sensor kan de computer van het motormanagement de samenstelling van het mengsel (rijk/arm) aanpassen zodat er steeds sprake is van een optimale verbranding

Katalysator
De katalysator zorgt voor een vermindering van de hoeveelheid schadelijke stoffen in de uitlaatgassen (koolmonoxide, koolwaterstoffen en stikstofoxiden). In de katalysator wordt een chemisch proces op gang gebracht, zonder dat er daarbij een verbranding in de katalysator optreedt of deze op enigerlei wijze verandert. De katalysator bestaat uit een roestvrijstalen omhulsel, een thermische isolatie en een honingraatvormig keramisch element dat is geïmpregneerd met edele metalen zoals platina, rhodium en palladium. De toepassing van een katalysator vereist het gebruik van loodvrije benzine; lood in de benzine kan leiden tot ernstige schade aan de katalysator en de lambdasondes.

(bewerking WVG)

Reageer

Beleefd blijven aub...

(Gebruik Markdown voor formatering)

Deze vraag helpt om spam te vermijden:

Skyscraper banner ad